Thể loại: HH 3D, Hoạt Hình Trung Quốc

Hoả Phụng Liêu Nguyên Tập 14 , The Ravages Of Time 2023

Phim được chuyển thể từ một bộ truyện tranh của tác giả Trần Mưu lấy bối cảnh thời kỳ cuối nhà Hán đến Tam Quốc diễn nghĩa. Điểm đặc biệt ở đây là nhân vật trung tâm của truyện không phải là Tào Tháo, Lưu Bị hay Tôn Quyền theo truyền thống mà là Tư Mã Ý và Triệu Vân.