Lịch ChiếuTên Phim
Thứ 2
 1. Tiên Nghịch
 2. Đại Vũ Trụ Thời Đại
 3. Bắt Đầu Từ Trăng Đỏ
 4. Nghịch Thiên Chí Tôn
 5. Vạn Giới Tiên Tung
 6. Cửu Thiên Huyền Đế Quyết
 7. Vô Thượng Thần Đế
 8. Kiếm Vực Phong Vân
 9. Ma Trang Truyền Thuyết
 10. Độc Bộ Tiêu Dao
 11. Vạn Cổ Thần Thoại
 12. Tiên Võ Đế Tôn
 13. Cái Thế Đế Tôn
 14. Nghịch Thiên Chiến Thần
 15. Yêu Đạo Chí Tôn
Thứ 3
 1. Thôn Phệ Tinh Không
 2. Thánh Tổ
 3. Thần Long Tinh Chủ
 4. Chẩm Đao Ca Phần 2
 5. Luyện Khí Mười Vạn Năm
 6. Võ Thần Chúa Tể
 7. Vạn Giới Độc Tôn
 8. Thái Nhất Kiếm Tiên Truyện
 9. Đan Đạo Chí Tôn
 10. Độc Bộ Vạn Cổ
 11. Linh Kiếm Tôn
 12. Người Đến Muộn
 13. Nhất Kiếm Độc Tôn
 14. Đấu La Đại Lục 4: Chung Cực Đấu La
 15. Luyện Thể Mười Vạn Tầng
Thứ 4
 1. Đấu Phá Thương Khung Phần 5: Già Nam Học Viện
 2. Tiên Võ Truyện (Tiên Võ Đế Tôn 3D)
 3. Võ Thần Chúa Tể
 4. Thái Cổ Tinh Thần Quyết
 5. Thần Y Cửu Tiểu Thư
 6. Nhật Ký Thường Ngày Của Tiên Vương phần 4
 7. Vạn Giới Chí Tôn
 8. Hồng Hoang Linh Tôn
 9. Võ Ánh Tam Thiên Đạo
 10. Cái Thế Đế Tôn 3D
 11. Tuyệt Thế Võ Hồn
 12. Sư Sĩ Truyền Thuyết
 13. Tuyệt Thế Võ Thần Phần 5
 14. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương
Thứ 5
 1. Thần Ấn Vương Tọa
 2. Sư Huynh À Sư Huynh
 3. Thái Cổ Tinh Thần Quyết
 4. Bất Tử Bất Diệt: Thiếu Niên Xuất Sơn
 5. Trò Chơi Vực Sâu
 6. Vạn Giới Tiên Tung
 7. Cái Thế Đế Tôn 3D
 8. Kiếm Vực Phong Vân
 9. Vạn Giới Chí Tôn
 10. Độc Bộ Tiêu Dao
 11. Vạn Cổ Thần Thoại
 12. Thời Đại X Long
 13. Tiên Võ Đế Tôn
Thứ 6
 1. Đại Chúa Tể 3D
 2. Thế Giới Hoàn Mỹ
 3. Bách Luyện Thành Thần 3D
 4. Thập Phương Võ Thánh
 5. Nghịch Thiên Chí Tôn
 6. Đan Đạo Chí Tôn
 7. Độc Bộ Vạn Cổ
 8. Vô Thượng Thần Đế
 9. Linh Kiếm Tôn
 10. Cửu Thiên Huyền Đế Quyết
 11. Thần Võ Thiên Tôn
 12. Lão Tổ Luyện Thể Mạnh Nhất Lịch Sử
 13. Ẩn Cư Mười Vạn Năm
 14. Đấu La Đại Lục 2 - Tuyệt Thế Đường Môn (2D)
 15. Thú Thiên Phục Ma Lục
 16. Thương Nguyên Đồ 2D
Thứ 7
 1. Phàm Nhân Tu Tiên
 2. Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn 3D
 3. Luyện Khí Mười Vạn Năm
 4. Nghịch Thiên Tà Thần 3D
 5. Vạn Giới Độc Tôn
 6. Ta Dựa Vào Nạp Tiền Làm Võ Đế
 7. Thần Long Tinh Chủ
 8. Kiếm Tiên Ở Đây
 9. Võ Ánh Tam Thiên Đạo
 10. Chân Võ Đỉnh Phong
 11. Băng Hoả Ma Trù
 12. Tuyệt Thế Chiến Hồn
 13. Nghịch Thiên Tà Thần 2D
 14. Võ Nghịch
 15. Tuyệt Thế Võ Thần Phần 5
Chủ Nhật
 1. Đấu Phá Thương Khung Phần 5: Già Nam Học Viện
 2. Tiên Võ Truyện (Tiên Võ Đế Tôn 3D)
 3. Nhất Thế Chi Tôn
 4. Võ Thần Chúa Tể
 5. Thái Cổ Tinh Thần Quyết
 6. Thần Y Cửu Tiểu Thư
 7. Bách Yêu Phổ Phần 4
 8. Nhật Ký Thường Ngày Của Tiên Vương phần 4
 9. Vạn Giới Chí Tôn
 10. Hồng Hoang Linh Tôn
 11. Võ Ánh Tam Thiên Đạo
 12. Cái Thế Đế Tôn 3D
 13. Tuyệt Thế Võ Hồn
 14. Sư Sĩ Truyền Thuyết
 15. Tuyệt Thế Võ Thần Phần 5
 16. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương