Hoả Phụng Liêu Nguyên

The Ravages Of Time (2023)
Loading server...

Lịch chiếu: Thứ 7

Nội dung phim

Hoả Phụng Liêu Nguyên, The Ravages Of Time 2023 16/16

Phim được chuyển thể từ một bộ truyện tranh của tác giả Trần Mưu lấy bối cảnh thời kỳ cuối nhà Hán đến Tam Quốc diễn nghĩa. Điểm đặc biệt ở đây là nhân vật trung tâm của truyện không phải là Tào Tháo, Lưu Bị hay Tôn Quyền theo truyền thống mà là Tư Mã Ý và Triệu Vân.