Cửu Tiêu Đế Thần

(2022)
Nội dung phim

Cửu Tiêu Đế Thần, 2022 46/??

Tuyệt thế thần vương Giang Thần bị 36 đại chủ thần vây công sát hại. Trùng sinh trở lại. Luyện nhục thân cường đại, ngưng võ hồn hoàn mỹ, đúc bất diệt thần hồn, thành bất hủ thần cách. Sức lực trấn áp quần hùng, quét ngang bát phương, chư thiên chi thần đều cúi đầu thần phục.